R 100 روغن جدا کننده

مزایا
  • ایجاد یک لایه نازک بین باند فولادی و خمیر
  • جدا شدن کیک از قالب بدون دورریز و ضایعات
  • کف صاف محصول نهایی
  • عدم ایجاد طعم یا بوی نامطبوع در محصول نهایی
  • عدم تاثیر بر عدد پر اکسید محصول نهایی

کاربرد                                
1-    کیک لایه ای 
2-    سوئیس رول 
**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.
بسته بندی : گالن 8 و 18 کیلوگرمی
مدت زمان مصرف : 3 ماه پس از تولید