R110 روغن جدا کننده

مزایا:
•    ایجاد یک لایه نازک بین قالب و خمیر
•    جدا شدن کیک از قالب بدون دورریز و ضایعات 
•    کف صاف محصول نهایی
•    عدم ایجاد طعم یا بوی نامطبوع در محصول نهایی
•    عدم تاثیر بر عدد پر اکسید محصول نهایی

 
کاربرد  :                              
1-    انواع نان
2-    انواع کیک
 
**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.
 
بسته بندی :   گالن 8 و 18 کیلوگرمی
مدت زمان مصرف : 3 ماه پس از تولید