ژل کیک امولسیفایر

BC کرم امولسیفایری بیسکوئیت

                           
مزایا
•    حفظ تازگی و نرمی محصول 
•    تاخیر دربیاتی
•    ایجاد بافت یکدست با تخلخل یکنواخت
کاربرد : بیسکوئیت
میزا ن مصرف براساس وزن خمیر ( % )  :   0/75 – 0/7
**میزان مصرف بهینه پس از انجام تست های کاربردی و اهداف مصرف کننده تعیین می گردد.
بسته بندی :  سطل 10 و 20 کیلو گرمی
مدت زمان مصرف : 6 ماه پس از تولید